Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - dospělí 50 Kč/rok
Registrační poplatek - studenti a důchodci 30 Kč/rok
Registrační poplatek - děti do 14 let 20 Kč/rok
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka děti/dospělí 10/15 Kč
2. upomínka děti/dospělí 12/20 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.