O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si také klid pro čtení.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

Historie a současnost knihovny

Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu, který knihovnu zřizuje. Knihovní fond je umístěn ve dvou místnostech. Počátkem roku 2013 dochází k podstatné změně, kdy po 40letech končí své působení v knihovně současná knihovnice paní Eva Šenberková a její vedení předává své vnučce. Zřizovatel se rozhodl k dalšímu kroku modernizace a podává žádost o grant Ministerstvu kultury ČR do programu VISK 3 na zahájení automatizace knihovny. Po vložení knihovního fondu do systému bude zpřístupněn on-line katalog na internetových stránkách knihovny.

Veškerá evidence dokumentů je dosud vedena v ručně psaných seznamech. Výpůjčky jsou realizovány klasickým sáčkovým systémem. Fond knihovny je tvořen více než 4 000 svazky pro všechny věkové kategorie a průběžně několikrát ročně je doplňován novými knihami a soubory knih z výměnného fondu KVK v Liberci. Vlastní nákup loni činil 88 svazků, čtenáři mají navíc k dispozici 5 titulů časopisů.

Pro zájemce o internet, vyřízení elektronické pošty nebo sepsání potřebného dokumentu je přístupný 1 počítač s tiskárnou.